تهران، شادآباد

سبد خرید

آشنایی با ماشینهای دایکاست

مدیرسایت
2019-04-27
00:55
No Responses
آشنایی باماشین های دایکاست

 

آشنایی با ماشینهای دایکاست

 

ماشينهاي دايکاست با سيستم تزريق محفظه سرد عمودي اين دستگاهها به ماشينهاي دايکاست low pressure هم معروف هستند بطور کلي دو نوع ماشين دايکاست با سيستم

تزريق محفظه سرد عمودي وجود دارد در نوع اول صفحات قالب بصورت افقي ودرنوع دوم صفحات قالب به صورت عمودي قرار مي گيرند مواد مذاب از پايين قالب تزريق مي شود هواي داخل

حفره تخليه گشته ودر اثر افت فشار مواد مذاب به داخل محفظه تزريق مکيده مي شوند.فشاري که دو کفه قالب را به يکديگر قفل مي کند و فشار تزريق هر دو از يک منبع کنترل مي شوند تا

هميشه حالت بالانس بين اين دو نيرو که عکس يکديگر عمل مي کنند برقرار شود.در اين سيستم براي بهبود تزريق و تعادل آن در قالبهاي چند حفره اي مي شود بهتر تزريق از مرکز اعمال

شود.

ماشینهای دایکاست

در نوع دوم اين مدل ماشينها يعني محفظه تزريق سرد عمودي با صفحات قالب عمودي محفظه تزريق از طريق يک بوش رابطه مستقيما به قالب متصل مي گردد و همان طور که  پيداست در

هنگام بار گيري يک پيستون از پايين به بالا آمده وجلو بوش رابط را ميگيرد.پس از اين مرحله پيستون بالا شروع به پايين آمدن کرده و همچنان فشار اعمال شده به مذاب افزايش مي يابد

پيستون اول شروع پايين رفتن کرده و مذاب از طريق بوش رابطه با فشار به داخل قالب رانده مي شود.در آخرين مرحله پس از گذشت زمان لازم براي

انجماد مذاب پيستون بالا بجاي خود باز گشته پيستون پايين بالا آمده وباقيمانده مواد را از بوش رابط قطع کرده و بيرون مي آورد البته همزمان قطعه تزريق شده نيز پران مي شود.

يکي از نکات منفي اين روش دايکاست اين است که وجود دو پيستون که با هم کار مي کنند باعث مي شود که دستگاه بيشتر نياز به تعمير پيدا کند از طرف ديگر از محاسن دستگاهاي

دايکاست با محفظه سرد عموديهمان عمودي قرارگرفتن محفظه تزريق ميباشد که باعث مي شود اولا مواد مذاب فقط پس از حرکت پيستون و به يک توده به داخل قالب رانده شوند وثانيا

حرکت اشفته مايع مذاب به حداقل رسيده وجود مک ويا حفرههاي ريز در قطعه تزريق شده کاهش يابد .

 

 

ماشینهای دایکاست با سیستم تزریق محفظه گرم:

 

سیستمی که در شکل زیر می بینید یک سیستم دایکاست محفظه گرم است. همان طور که در شکل دیده می شود مجرای گردن غازی سیلندر تزریق در مواد مذاب غوطه ور است ودر

نتیجه دردرجه حرارتی معادل نقطه ذوب مواد تزریقی کار می کند.در این سیستم مواد مذاب در حداقل افت به داخل حفره قالب تزریق می شوند. در حالی که پیستون در بالا قرار دارد،مواد

مذاب به داخل سیلندر فشار یا سیلندر تزریق راه یافته وپس از پایین آمدن پیستون ابتدا دریچه تغذیه بسته می شود، سپس مواد مذاب با فشار از طریق مجرای گردن غازی به داخل حفره راه

می یابد.پس از گذشت زمان لازم برای انجماد مواد،پیستون دوباره بالا می رود و مواد جدید برای تزریق بعدی وارد سیلندر تزریق می شود. نیروی لازم که به پیستون تزریق می شود بسته به

طرح دستگاه می تواند پنوماتیک ویا هیدرولیک باشد.قطعات مختلف از وزن چند گرم تا نزدیک به 25کیلو گرم را می توان با این سیستم تولید کرد.وزن قطعاتی که می توان با این روش تزریق

کرد بستگی به عوامل زیر دارد:

 

1.آلیاژ مورد تزریق

2.اندازه سطح خارجی قطعه

3.نیرویی که دو کفه قالب را بسته نگه می دارد

 

ماشینهای  دایکاست با سیستم تزریق محفظه سرد افقی:

 

دراین سیستم محفظه تزریق به صورت سرد عمل کرده وفقط از حرارت موادمذاب که در داخل آن ریخته می شود حرارت میگیرد.قسمت پیشانی تزریق برای مقاومت دربرابر مواد مذاب با آب

خنک می شود .جهت تسهیل در امر ریختن مواد مذاب،محفظه تزریق یه صورت افقی قرار گرفته ودربالای آن یک سوراخ بارگیری تعبیه شده است. مرحله یک دو کفه قالب بسته بوده وپیستون

در عقبترین موضع خود قرار دارد.به صورتی که سوراخ بارگیری کاملأ باز است. در مرحله دو پیستون شروع به حرکت کرده، ابتدا سوراخ بارگیری رامسدود کرده وسپس مواد مذاب را با فشار به

سوی قالب می راند. در آخرین مرحله یعنی مرحله سه پس از آنکه زمان مناسبی به مذاب داده شد که منجمد شود دو کفه قالب از یکدیگر باز می شوند. همزمان پیستون باز هم قدری جلو

می آید که اولأ پولک منجمد شده در قسمت جلوی سیلندر تزریق را بیرون وثانیأ کمک کند پس از اتمام این مراحل، قطعه از قالب به بیرون پرتاب شده دو کفه قالب بسته شود،پیستون عقب

آید ودستگاه آماده تکرارمراحل فوق و تزریق بعدی شود.

 

مشاوره، طراحی، ساخت انواع قالب های دایکاست با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و (CNC) و رعایت استارندارد روز دنیا

قالب های دایکاست نیاز به رعایت دقیق اصول و مبانی مهندسی داشته و پارس صنعت مجموعه ای است که می توانید به آن اعتماد نمایید.

بیش از سی سال تجربه در ساخت انواع قالب ها

 

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
مدیرسایت
2019-04-27
00:55
No Responses

مقالات مرتبط