اگر فروشنده ی علوفه هیدروپونیک هستید با ما تماس بگیرید

آشنایی باماشین های دایکاست

آشنایی با ماشینهای دایکاست

 

آشنایی با ماشینهای دایکاست

 

ماشینهای دایکاست با سیستم تزریق محفظه سرد عمودی این دستگاهها به ماشینهای دایکاست low pressure هم معروف هستند بطور کلی دو نوع ماشین دایکاست با سیستم

تزریق محفظه سرد عمودی وجود دارد در نوع اول صفحات قالب بصورت افقی ودرنوع دوم صفحات قالب به صورت عمودی قرار می گیرند مواد مذاب از پایین قالب تزریق می شود هوای داخل

حفره تخلیه گشته ودر اثر افت فشار مواد مذاب به داخل محفظه تزریق مکیده می شوند.فشاری که دو کفه قالب را به یکدیگر قفل می کند و فشار تزریق هر دو از یک منبع کنترل می شوند تا

همیشه حالت بالانس بین این دو نیرو که عکس یکدیگر عمل می کنند برقرار شود.در این سیستم برای بهبود تزریق و تعادل آن در قالبهای چند حفره ای می شود بهتر تزریق از مرکز اعمال

شود.

ماشینهای دایکاست

در نوع دوم این مدل ماشینها یعنی محفظه تزریق سرد عمودی با صفحات قالب عمودی محفظه تزریق از طریق یک بوش رابطه مستقیما به قالب متصل می گردد و همان طور که  پیداست در

هنگام بار گیری یک پیستون از پایین به بالا آمده وجلو بوش رابط را میگیرد.پس از این مرحله پیستون بالا شروع به پایین آمدن کرده و همچنان فشار اعمال شده به مذاب افزایش می یابد

پیستون اول شروع پایین رفتن کرده و مذاب از طریق بوش رابطه با فشار به داخل قالب رانده می شود.در آخرین مرحله پس از گذشت زمان لازم برای

انجماد مذاب پیستون بالا بجای خود باز گشته پیستون پایین بالا آمده وباقیمانده مواد را از بوش رابط قطع کرده و بیرون می آورد البته همزمان قطعه تزریق شده نیز پران می شود.

یکی از نکات منفی این روش دایکاست این است که وجود دو پیستون که با هم کار می کنند باعث می شود که دستگاه بیشتر نیاز به تعمیر پیدا کند از طرف دیگر از محاسن دستگاهای

دایکاست با محفظه سرد عمودیهمان عمودی قرارگرفتن محفظه تزریق میباشد که باعث می شود اولا مواد مذاب فقط پس از حرکت پیستون و به یک توده به داخل قالب رانده شوند وثانیا

حرکت اشفته مایع مذاب به حداقل رسیده وجود مک ویا حفرههای ریز در قطعه تزریق شده کاهش یابد .

 

 

ماشینهای دایکاست با سیستم تزریق محفظه گرم:

 

سیستمی که در شکل زیر می بینید یک سیستم دایکاست محفظه گرم است. همان طور که در شکل دیده می شود مجرای گردن غازی سیلندر تزریق در مواد مذاب غوطه ور است ودر

نتیجه دردرجه حرارتی معادل نقطه ذوب مواد تزریقی کار می کند.در این سیستم مواد مذاب در حداقل افت به داخل حفره قالب تزریق می شوند. در حالی که پیستون در بالا قرار دارد،مواد

مذاب به داخل سیلندر فشار یا سیلندر تزریق راه یافته وپس از پایین آمدن پیستون ابتدا دریچه تغذیه بسته می شود، سپس مواد مذاب با فشار از طریق مجرای گردن غازی به داخل حفره راه

می یابد.پس از گذشت زمان لازم برای انجماد مواد،پیستون دوباره بالا می رود و مواد جدید برای تزریق بعدی وارد سیلندر تزریق می شود. نیروی لازم که به پیستون تزریق می شود بسته به

طرح دستگاه می تواند پنوماتیک ویا هیدرولیک باشد.قطعات مختلف از وزن چند گرم تا نزدیک به 25کیلو گرم را می توان با این سیستم تولید کرد.وزن قطعاتی که می توان با این روش تزریق

کرد بستگی به عوامل زیر دارد:

 

1.آلیاژ مورد تزریق

2.اندازه سطح خارجی قطعه

3.نیرویی که دو کفه قالب را بسته نگه می دارد

 

ماشینهای  دایکاست با سیستم تزریق محفظه سرد افقی:

 

دراین سیستم محفظه تزریق به صورت سرد عمل کرده وفقط از حرارت موادمذاب که در داخل آن ریخته می شود حرارت میگیرد.قسمت پیشانی تزریق برای مقاومت دربرابر مواد مذاب با آب

خنک می شود .جهت تسهیل در امر ریختن مواد مذاب،محفظه تزریق یه صورت افقی قرار گرفته ودربالای آن یک سوراخ بارگیری تعبیه شده است. مرحله یک دو کفه قالب بسته بوده وپیستون

در عقبترین موضع خود قرار دارد.به صورتی که سوراخ بارگیری کاملأ باز است. در مرحله دو پیستون شروع به حرکت کرده، ابتدا سوراخ بارگیری رامسدود کرده وسپس مواد مذاب را با فشار به

سوی قالب می راند. در آخرین مرحله یعنی مرحله سه پس از آنکه زمان مناسبی به مذاب داده شد که منجمد شود دو کفه قالب از یکدیگر باز می شوند. همزمان پیستون باز هم قدری جلو

می آید که اولأ پولک منجمد شده در قسمت جلوی سیلندر تزریق را بیرون وثانیأ کمک کند پس از اتمام این مراحل، قطعه از قالب به بیرون پرتاب شده دو کفه قالب بسته شود،پیستون عقب

آید ودستگاه آماده تکرارمراحل فوق و تزریق بعدی شود.

 

مشاوره، طراحی، ساخت انواع قالب های دایکاست با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و (CNC) و رعایت استارندارد روز دنیا

قالب های دایکاست نیاز به رعایت دقیق اصول و مبانی مهندسی داشته و پارس صنعت مجموعه ای است که می توانید به آن اعتماد نمایید.

بیش از سی سال تجربه در ساخت انواع قالب ها

 

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

برچسب ها