تهران، شادآباد

سبد خرید

قاعده 3 و 2 و 1 در جیگ و فیکسچرها

مدیرسایت
2018-11-28
15:41
No Responses
قاعده 3 و 2 و 1 در جیگ و فیکسچر ها

قاعده 3 و 2 و 1 در جیگ و فیکسچر ها

 

3 تکیه گاه برای معرفی یک صفحه (plant  support) 2دوران و یک حرکت انتقالی توسط این صفحه گرفته می شود .2تکیه گاه برای معرفی یک خط راست

(orietation). 1 دوران و 1 حرکت انتقالی توسط این خط گرفته.می شود 1تکیه گاه برای معرفی یک نقطه (stop  in  tranlator  motion) 1 حرکت انتقال توسط این نقطه گرفته میشود .

موقعیت سه تکیه گاه (صفحه ): نقاطی که برای معرفی plane  support انتخاب می شوند باید بر روی بزرگترین صفحه بوده و نسب به یکدیگر بیشترین فاصله را داشته باشند و موقعیت دو

تکیه گاه باید نسب به یکدیگر بیشترین فاصله را داشته باشند باشد .

زاویه بسته شدن کلمپ 90درجه است که حداکثر تا 15درجه اختلاف رامی توان در نظر گرفت زیرااگر زاویه بسته شدن کلمپ 90درجه نباشد کلمپ نیرویی ایجاد می کند که باعث سرخوردن و

اکثرا کلمپ ها درحالت 90درجه بسته می شوند یعنی وقتی کلمپ بسته می شود حالت افقی پیدا می کند منظوراز فرآیند تمام فرایندهای مرسوم در بدنه ساز ی می باشد

:1-نقطه جوش 2-همینگ کلینچ  3-MIG/MAG4- سیلر کاری

دستگاه مختصات مرجع : دستگاه مختصات مرجع خودرو یک دستگاهمختصات کار تزین cartizian

راستگرد می باشد که محورهای آن را فصل مشترک سه صفحه عمود بر خم تشکیل می دهند یکی از این صفحات صفحه تقارن خودرو یا صفحه xzمیباشد که در آنY=0صفحه

دیگر صفحه افقی است که از محور چرخهای جلو و عقب عبور می کند این صفحه صفحه xyمی باشد که Z=0است

صفحه سوم صفحه ای عمود بر دو صفحه قبل است که از محورچرخهای جلو می گذرد این صفحه نیز yzمیباشد

که X=0در این دستگاه جهت مثبت محور xاز جلو به سمت عقب خودرو جهت مثبت محور yاز چپ به راست و جهت مثبت محور zاز پائین به بالا  قطعه ساده (Roug hpart)قطعه ای است که در سالن پرس تولید شده و به هیچ قطر دیگری متصل نشده  استrough)به معنی سخت است)

 قطعه اسمبل شده (Assembled part)مجموعه ای است که از اتصال دو یا چند قطعه ساده به یکدیگر بوجود آمده.

 قطعه اصلی (master part) از مجموعه اسمبل شده قطعه ای که نسبت  به بقیه قطعات اهمیت بیشتری دارد

قطعه اصلی یا master partنامیده می شود .

درجات آزاد ه جسم صلب (DOF)degree of  freedomبرای هر جسم صلب در فضا می توان سه حرکت دورانی و سه حرکت انتقالی در نظر گرفت . به هر یک از این حرکت یک درجه آزادی گفته میشود منظور از Isostatism گرفتن درجات آزادی قطعه و یا مجموعه نسبت به مختصات مرجع در فضا می باشد.

از این مقاله دیدن کنید: سینی نشاء کاری

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *