تهران، شادآباد

سبد خرید

مقايسه عملكردي فیکسچرهای جوشکاری و فیکسچرهای کنترل

مدیرسایت
2018-11-22
23:39
No Responses
معرفی و دانلود نرم افزار مهندسی CATIA

مقايسه عملكردي فیکسچرهای جوشکاری و فیکسچرهای کنترل:

 

v چند قطعه در وضعیت درست نسبت به هم و جوشکاری کامل آنها به کار می روند کنترل دفع حرارت یکی از نکات مهم است که در هر فیکسچر جوشکاری باید به آن توجه کرد وظیفه اصلی

یک جیگ یا فیکسچر جوشکاری نگهداشتن قطعات در وضعیت در ست نسبت به هم است تا پس از جوشکاری قطعه کار با اشکال و ابعاد درست به دست بیاید یک جتیگ یا فیکسچر

جوشکاری باید در تولید انبوه بتواند قطعات یکسان ود رمحدوده تلانی مجاز تولیدنماید به طوری که حداقل تاب برداشتن د رقطعه کا رتوجود می آید در صورت امکان جیگ یا فیکسچر باید

طوری طراحی شود که عملیات جوشکاری بر روی قطعه کار را بتوان در یک سطح افقی انجام داد.

دو دسته اصلی فیکسچرهای کنترل عبارتند از :

1- فرمانها  2- فیکسچرها ی کنترل ساعتی فرمانها اندازه یک قطعه کار را نسبت به یک اندازه استاندارد از پیس تعیین شده مقایسه می کنند این ابزارها می توانند تعیین کنند که آیا اندازه

قطعه کا رد رمحدوده تلرانس  مجاز قرا ردارد یا خیر فیکسچر ساعتی د رواقع قطعه کار را دریک محدوده خاص اندازه گیری می کند و نمی تواند دقیقا تعیین کند که چه قسمتی از قطعه کار و

به چه میزانی خارج از تلرانس است .

 فیکسچرهای کنترل :

ویژگی مهم و اصلی یک فیکسچر کنترل دقت است یک فیکسچر کنترل از اجزایی تشکیل شده که برای کنترل یک اندازه یا ویژگی خاص مورد نیاز اگر ابعاد مختلف یک قطعه کار از هم

مستقل باشند و به یکدیگر وابسته نباشند باید برای هر اندازه از یک فیکسچر کنترل ساده استفاده کرد مثلا یک سوراخ رزوه شده در یک قطعه کار از دو جنبه می توان کنترل کرد

1– اندازه  2- موقعیت سوراخ 

این ویژگی از هم میستقل شده و با دو فیکسچر جداگانه باید کنترل شوند .

سه نظامها ی استاندارد در سطح وسیعی در صنعت برای نگهدااشتن قطعات استوانه ای شکل مورد استفاده قرار می گیرد . امروزه این این ابزارها در اندازه ها و شکلهای متنوع عرضه می

شوند و می توان با استفاده از آنها جیگ ها یا فیکسچرهای ارزان قیمت طراحی نمود

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *