معرفی و دانلود نرم افزار مهندسی CATIA

معرفی و دانلود نرم افزار مهندسی CATIA

  معرفی و دانلود نرم افزار مهندسی CATIA شرکت فرانسوی Dassault در سال ۱۹۶۹ دستگاهی به نام CATI برای نقشه کشی دوبعدی با کمک رایانه تولید کرد. در سال ۱۹۷۵ نوع سه بعدی این محصول را به تولید رساند و در همان زمان پروژه یک شرکت هواپیماسازی را در طی ۴ هفته به پایان رساند […]