فرآیند ساخت قالب تزریق پلاستیک

فرآیند ساخت قالب تزریق پلاستیک

  فرآیند ساخت قالب تزریق پلاستیک   فرآیند ساخت قالب تزریق پلاستیک به این صورت است که ماده اولیه ساخت قالب پلاستیک که معمولا یکی از انواع ترموپلاستها هستند به داخل قالب تزریق می شوند و پس از خنک کاری از قالب بیرون می آیند. فرآیند ساخت قالب پلاستیک معمولا در تولید انبوه و مدل […]