ابزار قالب گیری تزریق پلاستیک

ابزار قالب گیری تزریق پلاستیک

ابزار قالب گیری تزریق پلاستیک     ابزار قالب گیری قسمتی کلیدی در قالب گیری به روش تزریق است امروز در پارس صنعت میپردازیم به قسمت های مختلف دستگاه تزریق پلاستیک.   ۱ – این قسمت راهی برای انتقال پلاستیک مذاب از سیلندر تزریق (مخزن) به محفظه ی قالب فراهم می کند.   ۲ – […]