خرید سینی نشا درودزن

خرید سینی نشا برنج درودزن

درودزن، یکی از زیبا ترین شهرستان ‌های ایران در قلب استان فارس است، کشت برنج در این منطقه، نیازمند ابزار های خاصی است و استفاده از یک سینی نشا مناسب حرف اول را می‌زند. اگر شما نیز قصد تولید نشابرنج در این شهرستان زیبا را دارید بهتر است در قدم اول سینی نشا مناسبی را […]