پلی آکریلو نیتریل PAN +پلی وینیل سیانید+کرسلان 61+اکریلان

پلی آکریلونیتریل چیست؟ پلی آکریلونیتریل یک رزین سنتزی است که از پلیمریزاسیون امولسیونی رادیکالی آکریلونیتریل تهیه می‌شود. به عنوان عضوی از خانواده‌ی رزین‌های آکریلیک، یک پلیمر ترموپلاستیک سخت و جامد است که نسبت به اکثر حلال‌ها و مواد شیمیایی مقاومت خوبی دارد، به آهستگی می‌سوزد و نفوذپذیری کمی نسبت به گازها دارد. معمولا به عنوان […]