طراحی وساخت انواع جیگ و فیکسچر های ماشین کاری، مونتاژ و جوشکاری

سفارش طراحی فیکسچر طراحی

در مورد فیکسچر جوشکاری بیشتر بدانیم:   تولید محصولات و لوازم مختلف معمولا از طریق استفاده از نیروی کار ، ماشین آلات ، ابزارها و فرآوری خاصی انجام می‌گردد. فرآیند تولید با طراحی محصول و مشخصات مواد تولید شده  آن آغاز می شود. سپس از طریق فرایندهای تولید به قسمت مورد نیاز تبدیل می شود. بخش […]