فن سیرکوله سالن قارچ چیست؟⚡

فن سیرکوله در سالن قارچ

یکی از محصولات کشاورزی که مصرف آن چند سالی است در سبد غذایی افراد قرار گرفته، قارچ است. پرورش قارچ به عواملی مانند نور، دما، رطوبت، اکسیژن و دی‌اکسیدکربن بستگی دارد که تمامی این فاکتورها با دستگاه فن سیرکوله قابل‌تنظیم شدن است. فن سیرکوله وظیفه جریان در آوردن هوا را با کمک پره‌ها دارد که […]