به دلیل نوسانات قیمت، قبل از خرید تماس بگیرید

تهران، شادآباد

سبد خرید
دسته: اتصالات جوشی پلی اتیلن

آنچه باید درباره اتصالات جوشی پلی‌اتیلن بدانید:

اتصالات جوشی پلی‌اتیلن دنده یا رزوه ندارند و در قسمت اتصال به لوله یا بقیه اتصال‌ها باید توسط جوش پلی‌اتیلن وصل شوند.

در طیف‌های مختلف از نظر استحکام به دسته‌های ۶ بار، ۱۰ بار، ۱۶ بار و ۲۵ بار تقسیم‌بندی می‌شوند و برای هر لوله، انشعاب متناسب با خودش انتخاب می‌شود. به طور مثال، اگر لوله ۶ بار است انشعاب آن نیز باید ۶ بار باشد.

در قسمت اتصالات جوشی پلی‌اتیلن موارد زیر می‌توانند قرار داده شوند:

  • سه‌راهی مساوی
  • سه راه تبدیل
  • زانوی ۹۰ درجه
  • زانوی ۴۵ درجه
  • تبدیل جوشی
  • فلنچ جوشی

کاربرد اتصالات جوشی پلی‌اتیلن:

اتصالات جوشی برای سیستم‌های آبرسانی شهری، آبیاری کشاورزی، سیستم‌های آبیاری قطره‌ای، انتقال مواد شیمیایی گاز استفاده می‌شوند. از مزایای استفاده از اتصالات جوشی طول عمر بالا، قیمت مناسب و مقاومت زیاد است.

لیست فلنچ جوشی پلی اتیلن (پارس صنعت):

فلنج جوشی پلی اتیلن 50 میلیمتر 6 بار فلنج جوشی پلی اتیلن 50 میلیمتر 10 بار
فلنج جوشی پلی اتیلن 50 میلیمتر 16 بار فلنج جوشی پلی اتیلن 63 میلیمتر 6 بار
فلنج جوشی پلی اتیلن 63 میلیمتر 10 بار فلنج جوشی پلی اتیلن 63 میلیمتر 16 بار
فلنج جوشی پلی اتیلن 75 میلیمتر 6 بار فلنج جوشی پلی اتیلن 75 میلیمتر 10 بار
فلنج جوشی پلی اتیلن 75 میلیمتر 16 بار فلنج جوشی پلی اتیلن 90 میلیمتر 6 بار
فلنج جوشی پلی اتیلن 90 میلیمتر 10 بار فلنج جوشی پلی اتیلن 90 میلیمتر 16 بار
فلنج جوشی پلی اتیلن 110 میلیمتر 6 بار فلنج جوشی پلی اتیلن 110 میلیمتر 10 بار
فلنج جوشی پلی اتیلن 110 میلیمتر 16 بار فلنج جوشی پلی اتیلن 125 میلیمتر 6 بار

برای مشاهده لیست کامل بر روی  فلنچ جوشی پلی اتیلن کلیک کنید.

لیست فلنچ پلی اتیلن جوشی پایه بلند:

فلنج پلی اتیلن جوشی پایه بلند 20 میلیمتر 10 بار فلنج پلی اتیلن جوشی پایه بلند 20 میلیمتر 16 بار
فلنج پلی اتیلن جوشی پایه بلند 25 میلیمتر 10 بار فلنج پلی اتیلن جوشی پایه بلند 25 میلیمتر 16 بار
فلنج پلی اتیلن جوشی پایه بلند 32 میلیمتر 10 بار فلنج پلی اتیلن جوشی پایه بلند 32 میلیمتر 16 بار
فلنج پلی اتیلن جوشی پایه بلند 40 میلیمتر 10 بار فلنج پلی اتیلن جوشی پایه بلند 40 میلیمتر 16 بار
فلنج پلی اتیلن جوشی پایه بلند 50 میلیمتر 10 بار فلنج پلی اتیلن جوشی پایه بلند 50 میلیمتر 16 بار
فلنج پلی اتیلن جوشی پایه بلند 63 میلیمتر 10 بار فلنج پلی اتیلن جوشی پایه بلند 63 میلیمتر 16 بار
فلنج پلی اتیلن جوشی پایه بلند 75 میلیمتر 10 بار فلنج پلی اتیلن جوشی پایه بلند 75 میلیمتر 16 بار
فلنج پلی اتیلن جوشی پایه بلند 90 میلیمتر 10 بار فلنج پلی اتیلن جوشی پایه بلند 90 میلیمتر 16 بار

برای مشاهده لیست کامل بر روی  فلنچ پلی اتیلن جوشی پایه بلند کلیک کنید.

لیست تبدیل جوشی پلی اتیلن:

تبدیل جوشی پلی اتیلن 50 × 32 میلیمتر 10 بار تبدیل جوشی پلی اتیلن 50 × 32 میلیمتر 16 بار
تبدیل جوشی پلی اتیلن 50 × 40 میلیمتر 10 بار تبدیل جوشی پلی اتیلن 50 × 40 میلیمتر 16 بار
تبدیل جوشی پلی اتیلن 63 × 32 میلیمتر 6 بار تبدیل جوشی پلی اتیلن 63 × 32 میلیمتر 10 بار
تبدیل جوشی پلی اتیلن 63 × 32 میلیمتر 16 بار تبدیل جوشی پلی اتیلن 63 × 40 میلیمتر 6 بار
تبدیل جوشی پلی اتیلن 63 × 40 میلیمتر 10 بار تبدیل جوشی پلی اتیلن 63 × 40 میلیمتر 16 بار
تبدیل جوشی پلی اتیلن 63 × 50 میلیمتر 6 بار تبدیل جوشی پلی اتیلن 63 × 50 میلیمتر 10 بار
تبدیل جوشی پلی اتیلن 63 × 50 میلیمتر 16 بار تبدیل جوشی پلی اتیلن 75 × 50 میلیمتر 6 بار
تبدیل جوشی پلی اتیلن 75 × 50 میلیمتر 10 بار تبدیل جوشی پلی اتیلن 75 × 50 میلیمتر 16 بار

برای مشاهده لیست کامل بر روی  تبدیل جوشی پلی اتیلن کلیک کنید.

لیست سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن:

سه راه مساوی جوشی 32 × 32 × 32 میلیمتر 16 بار 90 درجه پلی اتیلن سه راه مساوی جوشی 40 × 40 × 40 میلیمتر 10 بار 90 درجه پلی اتیلن
سه راه مساوی جوشی 40 × 40 × 40 میلیمتر 16 بار 90 درجه پلی اتیلن سه راه مساوی جوشی 50 × 50 × 50 میلیمتر 10 بار 90 درجه پلی اتیلن
سه راه مساوی جوشی 50 × 50 × 50 میلیمتر 16 بار 90 درجه پلی اتیلن سه راه مساوی جوشی 63 × 63 × 63 میلیمتر 6 بار 90 درجه پلی اتیلن
سه راه مساوی جوشی 63 × 63 × 63 میلیمتر 10 بار 90 درجه پلی اتیلن سه راه مساوی جوشی 63 × 63 × 63 میلیمتر 16 بار 90 درجه پلی اتیلن
سه راه مساوی جوشی 75 × 75 × 75 میلیمتر 6 بار 90 درجه پلی اتیلن سه راه مساوی جوشی 75 × 75 × 75 میلیمتر 10 بار 90 درجه پلی اتیلن
سه راه مساوی جوشی 75 × 75 × 75 میلیمتر 16 بار 90 درجه پلی اتیلن سه راه مساوی جوشی 90 × 90 × 90 میلیمتر 6 بار 90 درجه پلی اتیلن
سه راه مساوی جوشی 90 × 90 × 90 میلیمتر 10 بار 90 درجه پلی اتیلن سه راه مساوی جوشی 90 × 90 × 90 میلیمتر 16 بار 90 درجه پلی اتیلن
سه راه مساوی جوشی 110 × 110 × 110 میلیمتر 6 بار 90 درجه پلی اتیلن سه راه مساوی جوشی 110 × 110 × 110 میلیمتر 10 بار 90 درجه پلی اتیلن

برای مشاهده لیست کامل بر روی  سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن کلیک کنید.

لیست سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن:

سه راه تبدیل جوشی 50 × 32 × 50 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 50 × 32 × 50 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 50 × 40 × 50 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 50 × 40 × 50 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 63 × 32 × 63 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 63 × 32 × 63 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 63 × 32 × 63 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 63 × 50 × 63 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 63 × 50 × 63 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 63 × 50 × 63 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 75 × 50 × 75 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 75 × 50 × 75 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 75 × 50 × 75 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 75 × 63 × 75 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 75 × 63 × 75 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 75 × 63 × 75 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن

برای مشاهده لیست کامل بر روی سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن کلیک کنید.

لیست زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن:

زانو 90 درجه جوشی 32 × 32 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن زانو 90 درجه جوشی 32 × 32 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 40 × 40 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن زانو 90 درجه جوشی 40 × 40 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 50 × 50 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن زانو 90 درجه جوشی 50 × 50 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 50 × 50 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن زانو 90 درجه جوشی 63 × 63 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 63 × 63 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن زانو 90 درجه جوشی 63 × 63 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 75 × 74 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن زانو 90 درجه جوشی 75 × 75 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 75 × 75 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن زانو 90 درجه جوشی 90 × 90 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 90 × 90 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن زانو 90 درجه جوشی 90 × 90 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن

برای مشاهده لیست کامل بر روی زانوی 90 درجه جوشی پلی اتیلن کلیک کنید.

لیست زانوی 45 درجه جوشی پلی اتیلن:

زانو 45 درجه جوشی 40 × 40 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن زانو 45 درجه جوشی 40 × 40 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
زانو 45 درجه جوشی 50 × 50 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن زانو 45 درجه جوشی 50 × 50 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
زانو 45 درجه جوشی 63 × 63 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن زانو 45 درجه جوشی 63 × 63 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
زانو 45 درجه جوشی 63 × 63 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن زانو 45 درجه جوشی 75 × 75 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
زانو 45 درجه جوشی 75 × 75 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن زانو 45 درجه جوشی 75 × 75 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
زانو 45 درجه جوشی 90 × 90 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن زانو 45 درجه جوشی 90 × 90 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
زانو 45 درجه جوشی 90 × 90 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن زانو 45 درجه جوشی 110 × 110 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
زانو 45 درجه جوشی 110 × 110 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن زانو 45 درجه جوشی 110 × 110 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن

برای مشاهده لیست کامل بر روی  زانوی 45 درجه جوشی پلی اتیلن کلیک کنید.

لیست درپوش جوشی پلی اتیلن:

درپوش جوشی 20 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن  درپوش جوشی 20 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
 درپوش جوشی 25 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن درپوش جوشی 25 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
 درپوش جوشی 32 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن درپوش جوشی 32 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
 درپوش جوشی 40 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن  درپوش جوشی 40 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
درپوش جوشی 50 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن درپوش جوشی 50 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
درپوش جوشی 63 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن درپوش جوشی 63 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
درپوش جوشی 63 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن  درپوش جوشی 75 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
درپوش جوشی 75 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن درپوش جوشی 75 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن

برای مشاهده لیست کامل بر روی  درپوش جوشی پلی اتیلن کلیک کنید.