قالب های صنعتی

پلی پروپیلن (PP)

مواد پلی پروپیلن یا pp چیست؟

پلی پروپیلن (PP) یک پلیمر اضافی گرمانرم است که از ترکیب مونومرهای پروپیلن ساخته شده