سینی نشاء کاری برنج گرگان از جمله ابزارهایی است که می توانید با کمک آن اقدام به کشت برنج در سطح وسیعی نمایید. سینی نشاء کاری برنج گلستان در ابعاد مختلف تهیه و تولید می شود برای خرید این سینی …
ادامه مطلب