مراوه تپه نیز یکی دیگر از شهرهای زیبای استان گلستان است که آب و هوای مطبوع آن باعث رونق کشاورزی و کاشت برنج در این منطقه شده است. اما امروزه …
ادامه مطلب