مراوه تپه نیز یکی دیگر از شهرهای زیبای استان گلستان است که آب و هوای مطبوع آن باعث رونق کشاورزی و کاشت برنج در این منطقه شده است. اما امروزه برای کاهش دردسرها و مشکلات نشاکاری معمولا از سینی نشاء …
ادامه مطلب