مزایای تولید از طریق دایکاست   دایکاست یا همان ریخته گری تحت فشار از روش تولید قطعه از طریق تزریق فلز مذاب وتحت فشار به درون قالب گفته میشود. روش دایکاست از این نظر که در آن فلز مذاب به …
ادامه مطلب