خرید سبد نشا برنج لرستان

خرید سبد نشا برنج لرستان

سبد نشا برنج خودرا در لرستان از تولیدی پارس صنعت بدون واسطه و به صورت غیر حضوری بخرید. سینی نشا در واقع از مراحل اولیه کشت نشاء برنج همراه شما است تا مراحل کاشت محصول در زمین کشاورزی و انتقال آن به باغچه های بزرگتر. سینی های نشا توسط پارس صنعت تهیه و تولید می […]