خاک مناسب برای سینی نشاء برنج

خرید خاک مناسب برای سینی نشا برنج

در سبد غذایی اکثر ما ایرانیان برنج جزء غذاهای اصلی محسوب می‌شود؛ ازاین‌رو برای افزایش محصول برنج، بذر این غلات باید به‌درستی رشد، برداشت و فرآوری شود. سینی کشت نشاء برنج یکی از محیط‌ های اولیه کشت برنج است که پس از تبدیل‌شدن نشاء در مزارع برنج، نشاء های آماده شده کاشته می‌شود و با […]