علوفه هیدروپونیک در ارس+ با علوفه هیدروپونیک صنعت دامداری را حفظ کنیم.

تولید علوفه هیدروپونیک در ارس

علوفه سبز یک جزء ضروری برای غذای دام و طیور است. علوفه در مراتع در طول فصل خشک کیفیت و کمیت پایینی دارد که منجر به عملکرد ضعیف در دامداری‌ها می‌شود. در نتیجه، برای بهبود محصولات دامی، علوفه سبز باکیفیت باید بیشتر به حیوانات داده شود. با افزایش شکاف بین تقاضا و عرضه علوفه سبز […]