شیر انشعاب 16 به 16 میلیمتر

ویژگی های محصول

شماره پشتیبانی 09935706747

ریال32.000

اطلاعات بیشتر

parsanat

محصولات مرتبط

شیرانشعاب 16 به 16 میلیمتر:

شیر انشعاب 16 به 16 میلیمتر، یک شیر قطع کن است که مابین دو لوله 16 قرار می‌گیرد و جریان آب را کنترل می‌کند. شیر انشعاب 16 به 16

کاربرد شیر انشعاب 16 به 16 میلیمتر:

زمانی که می‌خواهیم در قسمتی از لوله یا مدار جریان آب وجود نداشته باشد. به طور مثال اگر بخواهیم مدار یا لوله‌ای در قسمتی از گلخانه علوفه هیدروپونیک آب نداشته باشد، شیر انشعاب 16 به 16 میلیمتر بین دولوله 16 میلیمتری وصل می‌شود و مادر آن قسمت دیگر جریان آب نخواهیم داشت. شیر انشعاب 16 به 16 برای مشاوره و راهنمایی در مورد این محصول می‌توانید همه روزه با شماره ۰۹۹۳۵۷۰۶۷۴۷ تماس بگیرید.